Od 1.9.2021 naše učebny v Litovli opět otevřeny, výuka probíhá denně, registrujte se na odkaze níže nebo na tel.: 608808094

VÝUKA INDIVIDUÁLNÍ
VÝUKA SKUPINOVÁ
KURZY PRO FIRMY
SKYPE LEKCE
IND LESSONS.jpg
group.jpg
interview.jpg
conference call_3.jpg
Individuální výuka je velmi efektivní a osvědčený způsob, při kterém máte jistotu, že při výuce, tzv. "nesplynete s davem". Výuka může probíhat v naší učebně v Litovli, 1. máje 792/2, či Vás lektor může navštívit v místě Vašeho bydliště nebo v zaměstnání v rámci Litovle.
Na úvodní hodině se Vás lektor lektor dotáže co je Vaší prioritou - zdali se chcete zdokonalit v gramatice či spíše v konverzaci, dále zmapuje, ve kterých oblastech jsou Vaše "nejslabší místa". Do příští hodiny doručí písemně zpracovanou analýzu Vaší úrovně znalostí a společně si stanovíte CÍL, jaké úrovně chcete v angličtině dosáhnout a za jaký časový úsek. Na základě této analýzy budete mít vypracovaný INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN.
Za skupinu je považováno 2 a více studentů na výuce. Na první hodině si lektor nejprve zhodnotí znalosti a úroveň jednotlivých studentů v kurzu. To mu pomůže zacílit výuku přesně podle potřeb skupiny. Skupinová výuka poskytuje mnoho výhod - při výuce lze realizovat různé skupinové aktivity a metody výuky, kde je potřeba více účastníků - tím se hodina stává pro studenty záživnější. Skupina Vás může motivovat k lepším výsledkům - každý student je originál a jistě lze nalézt ve skupině nejen spolužáky, ale i přátele.
Potřebujete, aby se Vaši zaměstnanci začali učit angličtinu zcela od začátku? Máte pracovníky, tzv. "věčné začátečníky" a potřebujete, aby se ve znalostech angličtiny konečně posunuli dále? Nebo potřebujete procvičovat konverzaci již pokročilých studentů? Ať již se jedná o pracovní pozice, které přímo s angličtinou nesouvisí (angličtina není podmínkou výkonu dané pracovní pozice) nebo naopak - angličtina je každodenní náplní práce, rádi připravíme kurz podle Vašich potřeb.

nabízíme:
- otestování jazykové úrovně vašich pracovníků,
- sestavení individuálního vzdělávacího schématu pro Vaše zaměstnance,
- pravidelné testování studentů (frekvence po dohodě se zadavatelem kurzu),
- průvodní interaktivní osobní učební materiály pro studenty,
- vystavení osvědčení o absolvování firemního kurzu angličtiny
výuka angličtiny přes SKYPE je moderní a oblíbený model výuky. Výhodou je časová flexibilita, nejste vázáni dopravou do učebny či lektor není vázán dopravou na místo výuky k Vám.

VÝHODY:
- časová flexibilita a možnost kombinací délky bloků výuky (20 minut vs. např. 40 minut výuky),
- možnost průběžně zasílat aktuální slovní zásobu studentovi, kontrola pravopisu, možnost zasílání souborů,
- uchování historie včetně všech odeslaných a přijatých slovíček,
- SKYPE hodiny lze mít i na cestách, jednoduše všude, kde je dostatečné internetové připojení.
Výuka přes SKYPE vyžaduje zkušeného lektora, který disponuje operativností a udržuje tempo hodiny. Delší časové úseky (60 či 90 minut) se nedoporučují = SKYPE hodina vyžaduje větší míru pozornosti oproti klasické výuce. Na druhou stranu lze mít výuku 1x, 2x, dokonce i 3x týdně.
některé obrázky na tomto webu byly použity z databáze: freepik.com Some vectors and photograps have been desigend by freepik.com / Designed by Pressfoto - Freepik.com. Vecotrs and pictures used on this website are available www.freepik.com including the information about their authors. Některé grafické prvky byly pořízeny formou kopě, číslo dokladu: #2857-1245. Some graphic items have been purchased, Invoice​#2857-1245.

Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z těchto stránek může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. © Academy 2011.

K osobním údajům, které poskytujete vyplněním registračních formulářů na těchto stránkách, je přistupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a bude s nimi nakládáno ve smyslu tohoto zákona
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one