Od 1.9.2021 naše učebny v Litovli opět otevřeny, výuka probíhá denně, registrujte se na odkaze níže nebo na tel.: 608808094

školení pro lektory

Asociace lektorů anglického jazyka, z.s. nabízí školení pro lektory (nejen anglického) jazyka:
student "introvert"
všichni lektoři to znají - student nám odpovídá nejčastějšími odpověďmi: "normálně", "dobře", "nic". Vcelku Vám rozumí, ale sám anglicky vysloví jen pramálo vět za celou hodinu. Přitom jeho ambicí je anglicky hovořit, domluvit se. jakým způsobem je nejefektivnější vést výuku studenta "introvertního typu". Více v 50 minutovém e-learningu přes Skype. Registrace viz. níže...
One to One - výhody a úskalí
Učíte často individuální výuku, pouze jednoho studenta? Poslední dobou se jedná o nejčastější model výuky - výuka jednotlivce. Jaké spočívají výhody a přednosti u výuky jednotlivce? Jaká mohou být naopak úskalí a na co si dát pozor. Chcete být profesionální lektor a chcete, aby se za vámi studenti vraceli? Více v 50 minutovém e-learningu přes Skype. Registrace viz. níže...
studenti s dyslexií
Častokrát se setkáváme se studenty i ve sředním či vyšším věku, kteří mají problémy se čtením, psaním, jejich mluvený projev je částečně "neucelený". Mohou mít jestá specifická omezení, která však nemusejí být překážkou pro účinnou a efektivní výuku. Jakým způsobem poskytnout kvalitní a profesionální výuku tomuto typu studentů? Více v 50 minutovém e-learningu přes Skype. Registrace viz. níže...
efektivní výuka přes Skype
Pro Skype výuku přetrvává stále mnoho předsudků: "já mám raději osobní kontakt", "nesnáším kameru"...nemusí tomu tak být. Výuka přes Skype poskytuje mnoho výhod a komfortu jak studentovi, tak i lektorovi. Mít kameru zaplou či nemít? Lze učit přes Skype i skupinu? Jak psát na tabuli, když ji nemám... Rádi vám dáme naše skvělé tipy, rady a zkušenosti... Více v 50 minutovém e-learningu přes Skype. Registrace viz. níže...
prevence sydnromu vyhoření lektora
Je to pořád dokola. Nic nového... Studenti jsou stále stejní. Řešíme stále stejné věci. Navíc, každý to vyžaduje po svém, individuálně, je to náročné, se všem zavděčit. Toto jsou první indikátory tzv. Syndromu vyhoření, který postihuje převážně ty profese, ve kterých se pracuje s lidmi a je vyžadován individiální přístup. Jak onomu syndromu čelit? Co když již propukl? Jak si nalít "novou energii" do mé profese a zůstat profesionálem, kterého práce stále baví a naplňuje. Více v 50 minutovém e-learningu přes Skype. Registrace viz. níže...
JAK UČIT "ANTITALENT"
Znáte tu situaci - student má vůli, rád by se posunul dále, ale angličtina je mu stále tak vzdálená. Má tendenci se učit frázovitě, nepamatuje si základní pojmy, nad významem slovíček moc nepřemýšlí... I tento student má však velkou šanci se naučit obstojně komunikovat v angličtině. Chce to nejen trpělivost, motivaci pro oba - studenta i alektora, ale i .... Jsme přece profesionálové anebo ne?  Více v 50 minutovém e-learningu přes Skype. Registrace viz. níže...
rétorika - jak správně hovořit
Nevím, co říci...došla mi slova... Tak to je "noční můra" snad každého politika, a nejen jeho... Jak být schopen adekvátně a relevantně reagovat v různých situacích? Jak hovořit jasně a srozumitelně? Chcete, aby vás druzí rádi poslouchali? Chcete se naučit být zdravě asertivní? Více v 50 minutovém e-learningu přes Skype. Registrace viz. níže...
CENA ŠKOLENÍ:

1 ÚČASTNÍK = 275 KČ / 50 MIN
2 ÚČASTNÍCI (konf. hovor) = 150 KČ KAŽDÝ / 50 MIN
teachers.jpg
některé obrázky na tomto webu byly použity z databáze: freepik.com Some vectors and photograps have been desigend by freepik.com / Designed by Pressfoto - Freepik.com. Vecotrs and pictures used on this website are available www.freepik.com including the information about their authors. Některé grafické prvky byly pořízeny formou kopě, číslo dokladu: #2857-1245. Some graphic items have been purchased, Invoice​#2857-1245.

Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z těchto stránek může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. © Academy 2011.

K osobním údajům, které poskytujete vyplněním registračních formulářů na těchto stránkách, je přistupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a bude s nimi nakládáno ve smyslu tohoto zákona
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one