Všeob. obch. podmínky

Milí studenti,
rádi bychom Vám představili naše všeobecné obchodní podmínky stručně tak, abyste jim snadno porozuměli a abychom Vás jimi zdrželi jen minimálně. Tedy hned k věci:


1) poskytovatel výuky je:  Asociace lektorů anglického jazyka, z.s. IČ: 05515289, DIČ: CZ05515289
sídlo: Brníčko 198, 789 75 Brníčko u Zábřeha, Provozovna: 1. máje 792/2, 784 01 Litovel (Dále jen: spolek),

2) kurzovné výuky na učebně se hradí spolku BEZHOTOVOSTNĚ převodem, na základě faktury, kterou Vám zašleme do e-mailu ve formátu PDF. Faktura zpravidla nechodí před zahájením kurzu, ale až v jeho průběhu, 

3) kurzovné online výuky (Skype anebo výuka "po telefonu"), se hradí rovněž pouze bezhotovostně, stejně jako v předchozím bodě, 

4) kurzovné ze hradí vždy na 12 lekcí předem. Mezi jednotlivými cykly 12 hodin si můžete udělat pauzu jak dlouho chcete,

5) při zahájení osobního kurzu na učebně se vyplní společně papírová přihláška. Nechceme po Vás moc informací, pouze: jméno, e-mail a telefon. Přihláška také obsahuje cenu za 60 min. výuky. Jejím podpisem také prohlašujete, že jste seznámeni s těmito obchodními podmínkami. Jedno vyhotovení přihlášky je Vaše, druhé si necháváme my. Pokud se prodlužujete kurz o další cyklus 12 lekcí, není nutné přihlášku znovu vyplňovat. Platí to, co je ujednáno v původní. Výjimkou je měsíc září, kdy je třeba všechno písemně obnovit, 

 
6) při zahájení online kurzu - funguje jako přihláška registrační webový formulář na stránce: http://academy88.webnode.cz/ musíte vyplnit formulář s názvem "objednávka kurzu",

7) Vaše učebnice, ze kterých se budete učit, Vám doporučíme my, přece jen, máme více zkušeností, nechte to tedy na nás,

8) pokud nám onemocní lektor, nebo z jiného důvodu není schopen Vás učit, výuku za něj zastane lektor jiný - kolega, kolegyně, jež s Vámi povede výuku- Pokud jiného lektora aktuálně nemáme, vyhrazujeme si čas 3 měsíců na zajištění nového, kvalifikovaného lektora. Pokud v dané době lektora pro Vás Jazyková agentura lektora nezajistí, vracíme Vám poměrnou část kurzovného,

9) pokud si zaplatíte kurz, ale nezačnete do něj chodit do 30 dní od data na přihlášce (po tuto dobu jen pro Vás rezervujeme čas lektora a učebnu), 50% kurzovného Vám bohužel propadá, a zbytek se Vám vrátí na účet spolu s opravným daňovým dokladem,

10) pokud máte výuku 1x za týden, tak v rámci 12 lekcí máte 1 lekci automaticky omluvenou. Další hodiny jsou bez náhrady. Vždy se Vám ovšem pokusíme vyjít vstříc a v rámci našich i Vašich možností Vám nabídneme náhradní termín v daném týdnu nebo delší lekce v následujícím období. I my si pro Vás rezervujeme čas a učebnu a pokud nepřijdete, v danou chvíli již nemáme možnost si narychlo pozvat místo Vás jiného studenta. Pokud máte účast na výuce 2x týdně, máte automaticky omluveny lekce 2.

11) u dětských kurzů se navíc omlouvá zrušení lekce v termínech, kdy probíhají jarní, pololetní, velikonoční, vánoční nebo podzimní prázdniny. Dětské kurzy mají studenti do 18 let věku. 

12) o letních prázdninách (červenec, srpen) výše uvedené pravidlo neplatí a Vy si z nás můžete udělat "holubník" - prostě si můžete na výuku chodit dle Vašich časových možností. Léto je přece od toho, abyste si také trochu odpočinuli,

13) využijete-li svého práva rušenou omluvenou lekci nahlásit, prosíme učiňte tak alespoň 24 hodin před zahájením Vaší lekce. Pokud zrušení proběhne již v "okně" 24 hodin, lektor již s Vámi počítal a hodina bude bez náhrady. Můžete poslat SMS, zavolat. Mail raději ne, nejsme připojeni pořád - učíme,

14) pokud se rozhodnete ukončit kurz před jeho skončením, kurzovné se zpět nevrací,

15) ceník pro firmy (firemní kurzovné) platí pouze pro právnické osoby - komerční (tj., neplatí pro z.s., nadace, státní školy, Obecní či Krajské úřady, Ústav, atp..). 

16) n
aše asociace si vyhrazuje právo měnit ceny našich služeb v našem oficiálním ceníku a to i v průběhu školního nebo kalendářního roku. Změna ceny je vždy aktuálně publikována na našich webových stránkách a novou cenu se zákazník dozví při své nejbližší fakturaci,

17) objednávající strana kurzu vyplněním jakéhokoliv elektronického formuláře na těchto stránkách prohlašuje, že všechny výše vyplněné údaje uvedla správně. Student poskytl výše uvedenému subjektu „Asociaci lektorů anglického jazyka, z.s.“ své osobní údaje (jméno, tel. číslo a e-mailová adresa). Asociace se zavazuje, že v souladu s pravidly GDPR tato data neposkytne žádné třetí osobě a na žádost studenta budou vymazány. Jejich uchování bude plně v souladu s pravidly GDPR.

V Litovli, dne: 17.11.2017 Bc. Martin Bílek - předseda spolku
některé obrázky na tomto webu byly použity z databáze: freepik.com Some vectors and photograps have been desigend by freepik.com / Designed by Pressfoto - Freepik.com. Vecotrs and pictures used on this website are available www.freepik.com including the information about their authors. Některé grafické prvky byly pořízeny formou kopě, číslo dokladu: #2857-1245. Some graphic items have been purchased, Invoice​#2857-1245.

Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z těchto stránek může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. © Academy 2011.

K osobním údajům, které poskytujete vyplněním registračních formulářů na těchto stránkách, je přistupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a bude s nimi nakládáno ve smyslu tohoto zákona
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one